1. Basketbalista bydlí ob dva vpravo od Cyrilova domu.
2. Cyril bydlí ob jedno vlevo od Moravákova domu.
3. Ital bydlí ob dva vlevo od modrého domu.
4. V čtvrém domě bydlí Božetěch.
5. Cyril bydlí ob jedno vlevo od bílého domu.
6. Modrý dům je přímo vedle kendistova domu.
7. Ital nebydlí vlevo přímo vedle Němcova domu.
8. Ital nebydlí přímo vedle Adamova domu.
9. Rakušan není judista.
10. Kendista nebydlí vpravo přímo vedle zeleného domu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.